Thermo-Athena                                       Thermo-Ade
          Leistung           12,3 kW           Leistung           12,3 kW
          Maße           109x59,5x67,5 cm           Maße           93x57x62,6 cm
          Preis           6.395,- €           Preis           6.095,- €