Thermo-Diana                                       Thermo-Borea
          Leistung           27,3 kW           Leistung           27,3 kW
          Maße           97x85x65 cm           Maße           107x85x68 cm
          Preis           4.195,- €           Preis           4.695,- €